PANEL KLIENTA TO PEŁNA TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁAŃZOBACZ

Dostęp do zapisów rozmów i raportów

Zapewniamy pełną transparentność naszych działań. Narzędzie, które przygotowaliśmy daje Ci możliwość pełnego nadzoru i kontroli nad tym jak budujemy relacje z Twoimi potencjalnymi klientami.

LOGOWANIE DLA KLIENTÓW

Podgląd rozmowy

Zapisy wszystkich archiwalnych rozmów pozwalają zapoznać się z wymianą zdań pomiędzy klientem a członkiem zespołu .BespokeChat oraz z dodatkowymi danymi dotyczącymi jego zachowania na stronie. Rozmówca jest geolokalizowany na mapie, rozpoznawane jest tego IP oraz strona z której przyszedł i na której rozpoczął rozmowę.

panel BespokeChat pozwala kontrolować wszystkie rozmow

Informacja o podstronach odwiedzanych podczas rozmowy to funkcjonalność, której nie znajdziesz nawet w archiwum rozmowy samego narzędzia LiveChat. Połączenie zapisu rozmowy wraz ze ścieżką użytkownika na stronie daje szeroką informację zwrotną dotyczącą tego czy użytkownik odnajduje na stronie poszukiwane informacje w prosty sposób. Pomoc przez czat pozwalająca śledzić zachowanie użytkownika na stronie to też znakomita metoda realizacji procesu Customer Development.

Lista raportów z rozmów

Kiedy podczas rozmowy pozyskamy dane kontaktowe do potencjalnego klienta lub pojawi się inny powód do przekazania informacji w zakresie odbytej rozmowy przesyłamy zautomatyzowany raport z działania, które dostarczane są bezpośrednio po rozmowie do klienta wraz ze streszczeniem. Raport wysyłany przez operatora jest zawsze weryfikowany przez trenera, dzięki czemu raport zawiera idealną esencję informacji pozwalającą na podjęcie dalszego kontaktu z kientem.

panel BespokeChat pozwala kontrolować wszystkie rozmow

Lista raportów dostępna jest w panelu wraz zapisem rozmowy i statusem. W przypadku, kiedy raport nie spełnia warunków (np. kiedy klient podał niepoprawne dane kontaktowe) raporty można reklamować z poziomu panelu i nie będą one podlegały rozliczeniu.

panel BespokeChat pozwala kontrolować wszystkie rozmow

Sposoby dostarczania raportów

W artykule opublikowanym na łamach Harvard Business Review znaleźć można potwierdzenie tezy, która w naszych działaniach znajduje codzienne potwierdzenie - firmy, które próbują skontaktować się z potencjalnym klientem w przeciągu godziny od otrzymania zapytania odnosiły prawie 7 razy lepszy wynik w kwalifikowaniu lead'a (konkretnej rozmowie z osobą decyzyjną) w porównaniu do firm, które kontaktowały potencjalnego klienta choćby godzinę później.

Mając to na uwadze zapewniamy zautomatyzowane raporty:
- e-mail
- SMS
które wysyłane są automatycznie do 1-3 odbiorców pozwalając podjąć niezwłoczny kontakt z potencjalnym klientem. Istnieje też możliwość integracji poprzez email z narzędziami typu ZenDesk, Freshdesk jak również możemy przygotować dedykowane integracje z każdymi systemiami CRM.

panel BespokeChat pozwala kontrolować wszystkie rozmow

Statystyki

Narzędzie LiveChat zapewnia bezobsługową integrację z narzędziem Google Analytics na Twojej stronie. Skrypt generuje zdarzenia, które odnotowywane są przez narzędzie analityczne pozwalając śledzić jaka część ruchu na stronie zostaje zaproszona do rozmowy oraz nawiązuje rozmowy z zespołem .BespokeChat. Niezależnie od tej możliwości zapewniamy dostęp do statystyk online pozwalających na analizę ilościową dotyczącą ilości nawiązywanych relacji.

panel BespokeChat pozwala kontrolować wszystkie rozmow

Obecnie dostępne są mi. następujące statystyki:

  • liczba przeprowadzonych rozmów
  • liczba przeprowadzonych rozmów (grupowanie dobowe)
  • liczba wyświetlonych zaproszeń do rozmowy
  • sposoby nawiązywania rozmowy
  • liczba i typ przesłanych raportów z działania
  • dzienna dostępność zespołu .BespokeChat
  • liczba ocen pozostawionych przez klientów
panel BespokeChat pozwala kontrolować wszystkie rozmow

Raporty pokazują też liczbę wygenerowanych raportów z rozmowy, czyli w przypadku skupienia na generowani leadów - liczbę potencjalnych klientów zachęconych do pozostawienia danych kontaktowych.

panel BespokeChat pozwala kontrolować wszystkie rozmow


W obsłudze jakiej strony możemy Ci pomóc?

Pozostaw dane o swojej stronie, aby poznać atrakcyjna ofertę .BespokeChat!