Najczęstsze pytania

FAQ

1. Na czym polega Wasza usługa?

Zajmujemy się obsługą Klientów oraz wsparciem sprzedaży poprzez czat internetowy. Zapewniamy zespoły Konsultantów, którzy obsługują rozmowy na stronach naszych Partnerów.

2. Czy oferujecie narzędzie do obsługi chata?

Nie jesteśmy narzędziem, ale zespołem obsługującym narzędzie LiveChat. Narzędzie, to aplikacja/oprogramowanie, dzięki któremu możliwe jest kontaktowanie się na stronie. Natomiast naszym zadaniem jest zapewnić ludzi, którzy ten chat obsłużą.

3. W jakich godzinach pracujecie?

Nasi Konsultanci pracują codziennie w godzinach od 8:00 do 23:00. Oznacza to, że obsługujemy Państwa Klientów również poza standardowymi godzinami pracy.

4. Kto obsługuje przychodzące czaty?

Czat jest obsługiwany przez zespoły specjalistów z .BespokeChat. Każdy zespół liczy od 5 do 8 osób, pozostających pod opieką trenera, który dba o najwyższą jakość merytoryczną rozmów.

5. Skąd macie wiedzę o produktach?

Nasz zespół pozyskuje wiedzę podczas wdrożenia wiedzowego, jeszcze przed rozpoczęciem obsługi czatu na Państwa stronie internetowej. Analizujemy stronę z punktu widzenia Klienta, gromadząc dane dotyczące problemów, pytań Klientów pojawiających się we wszystkich kanałach komunikacji firmy. Na tym jednak nie kończy się przygotowanie do obsługi Państwa strony przez naszych specjalistów. Równolegle do prowadzonych rozmów wzbogacamy zasób wiedzy, uzupełniając ją o informacje dotyczącą trwających promocji czy wydarzeń w firmie.

6. Czy pracownicy mojej firmy mogą też obsługiwać czaty?

Czaty obsługiwane są wyłącznie przez zespół .BespokeChat. Naszym założeniem jest maksymalne odciążenie pracowników Państwa firmy od obowiązków związanych z obsługą czatu. Stawiamy na pełną transparentność pracy, dlatego mają Państwo ciągły dostęp do statystyk i rozmów prowadzonych przez naszych Konsultantów. Poprzez obsługę czatu stawiamy na realizację celu, nie starając się zastąpić Państwa działu sprzedaży.

7. Czy mam dostęp do zapisu czatów?

Tak, z poziomu Panelu .BespokeChat w każdej chwili mają Państwo dostęp do zapisu czatów. Dodatkowo mogą Państwo nanosić swoje komentarze bądź wzbogacać zasoby wiedzy poprzez dodawanie odpowiednich informacji do rozmów.

8. Co się dzieje gdy nie znacie odpowiedzi podczas rozmowy na czacie?

Dzięki wdrożeniu i poszerzaniu zasobów wiedzy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na większość powtarzanych pytań. W pozostałych przypadkach zachęcamy klientów do pozostawienia danych by móc przesłać zapytanie do Państwa. Przesyłamy je poprzez nasz Panel Online i dzięki temu w łatwy sposób mogą Państwo wyjaśnić trudniejsze kwestie, czy skontaktować się z klientami już z gotową ofertą.  

9. Jak dbacie o jakość rozmów?

Nad pracą każdego z zespołów czuwa trener, którego zadaniem jest m.in. sprawdzenie przeprowadzonych na czacie rozmów. Uwagi dotyczące danej konwersacji z Klientami są widoczne dla wszystkich Konsultantów. Dzięki możliwości analizy każdej rozmowy zespół uczy się dużo bardziej efektywnie. Dodatkowo trener prowadzi superwizję wybranych rozmów poprzez analizowanie jej na żywo i udzielanie wskazówek Konsultantowi.

10. Jakie możliwości daje Panel .BespokeChat?

Panel online daje możliwość wglądu we wszystkie z przeprowadzonych rozmów oraz nanoszenie komentarzy. Rozbudowany dashboard ze statystykami pozwala na śledzenie ilości czatów, ich rozkładu godzinowego, filtrowania typów zgłoszeń czy też ocen pozostawionych przez Klientów. Funkcjonalność ta umożliwia przede wszystkim kontrolę realizacji celu, jaki został wyznaczony przy rozpoczynaniu obsługi czatu. Panel zawiera również zapisy rozmów phone transfer oraz raporty przesyłane do Państwa firmy.

11. Do jakich statystyk mam dostęp?

Mają Państwo dostęp do statystyk odnoszących się do ilości czatów oraz ich rozkładu w podziale na godziny w ciągu dnia. Dodatkowo mogą Państwo zobaczyć ilość zaakceptowanych zaproszeń do rozmowy czy też statystyki dotyczące sposobu nawiązania rozmowy. Panel umożliwia też podgląd aktywności naszych Konsultantów, ilości zgłoszeń według typów oraz ocen pozostawionych przez Klientów.

12. Co to są raporty?

Raporty to leady sprzedażowe, czyli powiadomienia o pozyskaniu danych kontaktowych Klienta poprzez czat. Raporty wysyłane są po zakończeniu rozmowy i kierowane na dedykowany adres e-mail bądź numer telefonu. Po zalogowaniu się do Panelu Online mogą Państwo zobaczyć podgląd wszystkich raportów wraz z danymi Klientów.

13. Co to jest phone transfer?

Usługa phone transfer polega na zestawieniu rozmowy pomiędzy przedstawicielem Państwa firmy a Klientem, który jest zainteresowany rozmową telefoniczną. Pozwala on na pozyskiwanie gorących leadów sprzedażowych.  Określają Państwo preferencje co do typu łączonych rozmów bądź godzin ich zestawiania. Podczas rozmowy na czacie nasz Konsultant po pierwsze dowiaduje się czy osoba, z którą rozmawia, pasuje do określonego przez Państwa profilu, a następnie czy jest zainteresowana rozmową. Jeżeli Klient wykaże takie zainteresowanie, nasz Konsultant połączy go z przedstawicielem Państwa firmy. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż pozwala łączyć Klientów, którzy oczekują bezpośredniej i szybkiej odpowiedzi od przedstawiciela Państwa firmy oraz daje możliwość wstępnego filtrowania rozmówców na czacie.

14. Ile kosztują Wasze usługi?

Płatność dostosowywana jest indywidualnie do każdego z naszych Partnerów i zależy od czynników, które poznajemy w trakcie ustaleń dokonywanych przed wdrożeniem obsługi czatu. Kwoty abonamentu rozpoczynają się od 2399 zł netto/miesiąc i są zależne m.in. od ilości spodziewanych rozmów w skali miesiąca. Zobacz nasz podstawowy cennik.

15. Czy jesteście powiązani z firmą LiveChat?

Jesteśmy oficjalnym Partnerem firmy LiveChat, która udostępnia nam narzędzie jakim jest czat internetowy. Nasza usługa polega na obsłudze takiego czatu przez zespół specjalistów. Zajmujemy się również pomocą poprzez czat na stronie www.livechat.pl.