Kontakt zdalny z salonem

Kontakt zdalny z salonem

Niemal połowa ankietowanych Badania preferencji kontaktu z dealerami realizowanego dla Stacji Marketing (prowadzonej przez .BespokeChat) określiła, że możliwość kontaktu online z firmami stała się ważniejsza niż wcześniej z powodu pandemii Covid-19. Sprawdzamy jakie kanały są najbardziej preferowane przez Klientów.

W ramach Badania (pełny raport dostępny po zapisaniu się na newsletter na www.stacjamarketing.pl) ankietowani zostali zapytani m.in. jak pandemia wpłynęła na chęć kontaktu z firmami drogą online. Dla 49,4% możliwość kontaktu online stała się ważniejsza niż wcześniej, dla 8,4% stała się mniej ważna a dla 42,2% pandemia nie zmieniła przyzwyczajeń w tym zakresie.

W trakcie pandemii możliwość skontaktowania się ONLINE z firmami:

Badanie dla www.stacjamarketing.pl wśród posiadaczy samochodów, luty 2021 n=308
Dlaczego rozwijanie kanałów kontaktu online jest ważne? Po pierwsze można zakładać, że przyzwyczajenia Klientów nie zmienią się ustaniu restrykcji pandemicznych i możliwość kontaktu online pozostanie ważnym czynnikiem. Po drugie kanał komunikacji zdalnej to ważny element wyróżnienia się na tle konkurencji – 32,8% badanych określiło, że zaproponowanie spotkania w salonie podczas kontaktu kanałem zdalnym zaważy na wyborze salonu do jakiego uda się Klient, jeśli w danym mieście są dwa salony samochodowe rozpatrywanej marki.

Sprawdziliśmy jakie kanały kontaktu zdalnego synchroniczne i asynchroniczne są preferowane przez Klienta w sytuacji dla sytuacji, kiedy kontakt nastąpić ma po godzinach pracy salonu i przy założeniu, że kontakt telefoniczny nie jest możliwy. Ankietowani mogli wybrać wiele opcji. 71,4% ankietowanych zaznaczyła, że będzie próbowała kontaktu poprzez napisanie maila. Napisanie maila wydało się dużo ciekawszą opcją, niż skorzystanie z formularza kontaktu – tą opcję zaznaczyło 41,9% ankietowanych. Drugą najbardziej pożądaną formą kontaktu uznano kontakt telefoniczny, ale dopiero następnego dnia. Ponad ⅓ ankietowanych oczekiwałaby możliwości kontaktu przez czat z człowiekiem (to najwyżej oceniony kanał komunikacji umożliwiający bezpośredni, nie odsunięty w czasie kontakt z przedstawicielem salonu) i jest to wynik ponad dwukrotnie lepszy niż dla możliwości kontaktu przez czat z botem – tę opcję wybrało 13,6%.

Warto w codziennych działaniach stacji dealerskiej nieustannie rozszerzać zakres i jakość obsługi kanałów zdalnych mając na uwadzę preferencje Klientów w tym zakresie dbając kolejno o 1) komunikację e-mail i z formularzy kontaktowych 2) dostępność pod telefonem w godzinach pracy salonu 3) komunikację przez czat z człowiekiem.