Changelog
aktualizacje Panelu .BespokeChat

Wersja 1.153.0 z dnia 17.07.2021

– “Podbicia” raportów (np. w przypadku zgłoszenia przez Klienta braku kontaktu zwrotnego ) wysyłane są od teraz bezpośrednio przez panel .BespokeChat, nie tak jak wcześniej miało to miejsce poprzez wysyłaną ręcznie wiadomość mailową. Podbicia widoczne są pod danymi raportów w zielonej ramce, obok zapisu rozmowy.

Wersja 1.142.0 z dnia 13.04.2021

– Użytkownicy będący kontaktem wiedzowym będą otrzymywać nowe notyfikacje: nowe zapytanie wiedzowe dostępne oraz oznaczenie zapytania jako “pytanie”.

Wersja 1.140.0 z dnia 18.03.2021

– uruchomienie powiadomień mailowych informujących o “Zapytaniach wiedzowych” oczekujących na odpowiedź. 

Aktualizacja skryptów LiveChat

Na dzień 3.02.2021 planowana jest aktualizacja skryptów LiveChat na serwerze cdn.bespokechat.com. 

Zmiana ma na celu rozszerzenie możliwości śledzenia konwersji typu wysłany po rozmowie czat raport w ramach narzędzia Google Analytics. Zmiana nie wymaga podejmowania działania po stronie firm, na których stronach wpięty jest skrypt czata. Zmiana może być widoczna z opóźnieniem, jeśli strona www, na której zainstalowany jest czat korzysta z pamięci cache. Poprawność wdrożenia zmiany będzie kontrolowana ze strony .BespokeChat. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu!

Zmiana pozwoli na śledzenie zdarzenia wysłanego raportu skojarzonego z rozmową czat w Google Analytics w zakładce Zachowanie / Zdarzenia, kategoria zdarzenia “BespokeChat”, akcja zdarzenia “Report”.

Wersja 1.133.0 z dnia 28.01.2021

– udostępnienie modułu “Zapytań wiedzowych”. Użytkownicy Panelu oznaczeni jako “kontakt wiedzowy” uzyskują dostęp do listy zapytań wiedzowych zbieranych przez zespół .BespokeChat. W module można przeglądać otwarte zapytania, odpowiadać na nie, jak również przekazywać tą drogą nowe informacje dla zespołu obsługującego Państwa stronę

– rozszerzenie zakresu działania statystyk: nowe dane, które nie stanowią danych wrażliwych będą przechowywane dłużej w systemie – do dwóch lat, a nie jak w przypadku danych wrażliwych – do pół roku. Dzięki temu będą np. dostępne statystyki ilościowe czatów za okres czasu dłuższy niż pół roku.

– dodanie informacji o tym, czy dany raport został odczytany na liście raportów

– rozszerzenie możliwości dynamicznych pól raportów

Wersja 1.130.0 (50) z dnia 17.12.2020

– dodana walidacja pól tablica rejestracyjna i numer VIN w polach raportów
– nowy wygląd sekcji “Zespół .BespokeChat” w zakładce dashboard

Wersja 1.128.0 (46) z dnia 24.11.2020

– auto-scrollowanie do właściwego miejsca w rozmowie

Wersja 1.126.0 (44) z dnia 03.11.2020

– przełączenie sugestii do rozmowy na system ticketów

Wersja 1.125.0 (43) z dnia 27.10.2020

– rozszerzenie możliwości dynamicznych pól raportów

Wersja 1.124.0 (42) z dnia 20.10.2020

– aktualizacja mechanizmów logowania

Wersja 1.123.0 (41) z dnia 13.10.2020

– poprawka kolejności wyświetlania pól raportu w widoku rozmowy
– poprawka wyświetlania avatarów w rozmowach Facebook Messenger

Wersja 1.122.0 (40) z dnia 06.10.2020

– udostępnienie zarządzania użytkownikami po stronie partnera dla kont administratora
– udostępnienie możliwości samodzielnej edycji adresów email i telefonów w ustawieniach wysyłki raportów

– określanie kontaktu wiedzowego po stronie partnera